Lang og solid erfaring, en forutsetning for måloppnåelse
Vi bidstår i å sette ambisiøse målsetninger og hjelpe til med faktisk og nå dem
Vi representerer et lite, men kompetent miljø for de store anledningene
TargetOne er et konsulentselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor salg og organisasjonsutvikling. Vår brede erfaring sikrer våre kunder en solid tilførsel av operativ ledelseskompetanse i forbindelse med komplekse prosesser.

Våre spesialområder er salg, innkjøp, programledelse og omstillingsprosesser. Solide referanser innenfor disse områdene gir trygghet for vår leveranseevne.

Tjenester
Tjenester
TargetOne AS leverer tjenester innenfor salg, innkjøp, programledelse og organisasjonsutvikling. Vår brede erfaring innenfor disse områdene sikrer deg som kunde kompetent bistand i forbindelse med det som ofte er komplekse problemstillinger. Vår arbeidsmetodikk sikrer at du som kunde får en skreddersydd løsning tilpasset akkurat dine problemstillinger.
Referanser
Referanser
TargetOne AS har gjennom en årrekke levert tjenester til en rekke ledende virksomheter. Våre mange referanser befinner seg innenfor en rekke ulike bransjer. Felles for disse er at de har hatt komplekse problemstillinger som våre partnere har løst enten enkeltvis eller i team.
Søsterselskap i Stockholm
Søsterselskap i Stockholm
TargetOne AS har et søsterselskap i Stockholm, dette selskapet fokuserer på avanserte questback løsninger, rekruttering og generelle konsulenttjenester, for mer informasjon vennligst se deres hjemmeside targetone.se
Developed and designed by Hamar Media – www.hamarmedia.no